268

Naar aanleiding van de Bijzondere Algemene Leden Vergadering gehouden op 8 mei 2019 te Hillegom heeft de Vergadering unaniem besloten de actieve status van het modelvliegveld te Hillegom per direct te beëindigen.

Sportbeoefenaars welke gebruik blijven maken van genoemde locatie doen dit op persoonlijke titel en voor eigen verantwoording, rekening en risico.
V4 neemt expliciet afstand van het gebruik van de locatie en sluit iedere vorm van juridische aansprakelijkheid jegens V4 uit.

Leden worden middels bulletins op de hoogte gehouden omtrent de voortgang in de gesprekken met LVNL en overige instanties om ten einde een goedkeuring te verkrijgen voor een modelvliegveld.

m.vr.grt
Bestuur V4

De agenda van 2019 ziet er als volgt uit:

2019

  • Donderdagavond 10 januari 2019 nieuwjaarsreceptie
  • Zondag  20 januari 2019 F3K Snertcup
  • Donderdagavond 24 januari 2019 clubavond
  • Donderdagavond 7 februari 2019 clubavond
  • Donderdagavond 28 februari 2019 clubavond 
  • Zondag 3 maart Winterwandeling met Chris
  • Donderdagavond 14 maart 2019*
  • Donderdagavond 28 maart 2019 Jaarvergadering 
  • 4 t/m 7 april Intermodellbau 2019
  • 3 t/m 5 mei Prowing 2019

 

 

 


* laatste reguliere clubavond